Produkcja

 

Produkcja przemysłowa, szczególnie w obszerze nowych technologii, była i jest najważniejszą dziedziną gospodarki każdego kraju. Jest dziedziną ściśle powiązaną z  potencjałem wiedzy, umiejętności jej wykorzystania i komercjalizacji.