Produkcja

 

Produkcja przemysłowa, szczególnie w obszerze nowych technologii, była i jest najważniejszą dziedziną gospodarki każdego kraju. Jest dziedziną ściśle powiązaną z  potencjałem wiedzy, umiejętności jej wykorzystania i komercjalizacji. 

COSLAB

ISO 45001   ISO 13485   ISO 9001   ISO  22716   ISO 22000   ISO 14001   ISO 27001