Wyroby medyczne

Nasz zakład spełnia najwyższe normy higieniczne  zarówno  ze względu na sterylność pomieszczeń jak i nowoczene urządzenia produkcyjne. 

Dodatkowym atutem jest własne laboratorium badawcze, zapewniające ciągłą kontrole jakości i bezpieczeństwo produkcji.

Wyroby medyczne możemy dozować do opakowń tradycyjnych z propanem butanem, z CO2 oraz opakowań typu BOV bez gazów pędnych. 

Produkujemy też wyroby medyczne w opakowaniach aerozolowych z wykorzystaniem innych gazów np. w celu schłodzenia ciała.

CAN IT

CosLab Aerosol